Når man driver et firma er det ikke til å unngå at det fra tid til annen skjer endringer.

Det kan være endringer i styret, mange velger å gå fra NUF til AS, endel trenger å foreta kapitalforhøyelser, det kan bli aktuelt med sammenslåing/fusjon av selskap og mye mye mer.

Hvor henvender du deg når slik og kanskje enda mer komplekse endringer skal gjøres ?

Hvem hjelper deg hvis du skal legge ned eller avslutte firmaet ditt ? 

Vi har omtrent 20 års erfaring med slike typer arbeidsoppgaver og autoriserte regnskapsfører og revisor og andre her hos oss kan hjelpe deg videre, uten at du trenger bekymre deg for papirer, skjemaer, osv.

Vi gir deg på forhånd en fastpris på mange av disse oppgavene – vi gjør det forutsigbart og enkelt for deg. 

Kontakt oss ved å brukes skjemaet under hvis du har spørsmål eller trenger hjelp til endringer i ditt firma.  

Noen av de vanligste endringen vi arbeider med

Styreendringer

Endringer i selve styret, eller endringer som vedtas av styret, f.eks daglig leder, vedtektsendringer, foretaksnavn mm

Kapitalendringer

Kapitalnedsettelser og kapitalforhøyelser (også kapitalforhøyelser ved hjelp av tingsinnskudd)

Fusjoner / Fisjoner

Eierselskap, holdingstruktur, trekantfusjoner, vi har god erfaring med alle varianter av slike endringer

Ulike revisorbekreftelser

Noen ganger trenger man en revisors bekreftelse, f.eks på i forbindelse med skjenkebevillig, opprettelse av holdingselskap med tingsinnskudd o.l

Omdanninger

Her er nok omdanning fra NUF til AS det vanligste, men også andre omdanninger gjøres fra tid til annen.

Andre endringer

Sletting av firmaer
Fravalg av revisor
MVA-registrering
Avvikling av selskap