Her finner du svar på mange av de spørsmål vi har fått inn til oss gjennom årene. De er kategorisert i Regnskap, Etablering, Firmaendringer og Generelt.

Først våre topp 7 spørsmål samlet fra alle kategorierHva gjør jeg når jeg har fått varsel om skjønnsfastsetting og tilleggsskatt i Altinn ?

Du må så fort som mulig sørge for at Skattemelding og næringsoppgave blir levert. Hvilke skjemaer og oppgaver som må sendes inn korrekt, avhenger av hvilken selskapsform du har , f.eks om du har AS eller ENK. Vi hjelper alle med dette.

Hva skjer hvis jeg leverer skattemelding for sent ?

Skatteetaten sender ut varsel og vedtak til de som ikke leverer innen frist. Hvis du ikke leverer opplysningene innen den nye datoen i brevet, vil du bli ilagt en daglig mulkt.I 2020 er rettsgebyret 1172 kroner per dag, og for skattemeldingen er satsen et halvt rettsgebyr per dag. Maksbeløpet er 58 600 kroner. NB – På grunn av Korona-situasjonen er dette endret, men tilleggsskatt vil fremdels gis.

Hva koster det å ha regnskapsfører

Hva det koster å ha regnskapsfører varierer vil avhenge av mange faktorer, antall bilag, antall ansatte kan være eksempler på variabler å ta hensyn til. Moderne nettbaserte regnskapssystemer har gjort den enklere å ha god orden på papirer, betalinger o.l og har gjort at mange regnskapsfører tilbyr tjenester til fastpris, og lavere pris en for få år siden.

Hvordan starter man et AS

For å starte at AS kreves stiftelsesdokument, vedtekter og bekreftelse på aksjeinnskuddet. Aksjeinnskudd kan være kapital, minst kr 30 000, eller i form av et tingsinnskudd. Et tingsinnskudd er eiendeler en har fra før, og verdien av disse må i så tilfelle bekreftes av en revisor. Skjemaer fylles ut i Altinn og sendes elektronisk til Brønnøysundregisterne. Vi hjelper til med dette.

Hvilket regnskapsprogram er best ?

Oj – det er et stort spørsmål og avhenger nok mye av f.eks hva du vil gjøre selv av regnskap. Fiken er et enkelt program, men vil nok av mange oppfattes som litt lite komplett. Nesten alle våre kunder benytter Tripletex, som er et Vismabasert skybasert regnskapsprogram, men virkelig komplett tilbud til små og mellomstore bedrifter. Svært mange regnskapsførere har nå Tripletex som sitt hovedregnskapssystem og det gjør det enkelt for den enkelte kunde å gjøre mye selv i programmet , hvis de ønsker det.

Hvilke fordeler er det å starte et AS, i forhold til et ENK ?

Det er fordeler og ulemper med alle selskapsformer, men idag velger de fleste som starter firma, også når det er alene i selskapet, og starte AS. Eierne kan være ansatt i eget selskap og derved få dagpenger ved arbeidsløshet og sykepenger fra første dag. Man får minstefradrag på lønn og rimeligere trygdeavgift, lavere formueskatt, rett til å permittere seg selv, reise/diett/bilgodgjørelse etter statens satser , er eksempler på fordeler mange merker seg, når man velger AS. Kontakt oss hvis du vil ha flere fordeler/ulemper.

Kan jeg føre regnskap selv ?

Ja. Men det er ofte ikke det hele svaret. Du kan føre regnskapet selv, men det forutsetter at man har noe kjennskap til regelverket og prinsipper for regnskapsførsel. De aller fleste trenger hjelp til noen oppgaver, f.eks årsoppgjør og skattemelding. De fleste føler nok at det er en trygghet å ha en regnskapsfører som gjør noe av jobben, men med nettbasert regnskapssystem, kan man ofte gjøre endel selv uansett. Kontakt oss hvis du vil vite mer om hva vi anbefaler våre kunder å gjøre selv.


Regnskap

Hva koster det å få dere til å føre vårt regnskap ?

Vi tilbyr de aller fleste regnskapspriser til fastpris – da blir det enkelt for dere å se hva det vil koste, det er forutsigbart. Vi tar ikke tillegg for telefonsamtaler, for å svare på eposter, sende inn oppgaver osv. Vår prisliste og priskalkulator finner du her

Må jeg levere årsregnskap, selv om firmaet ikke startet opp før i august ?

Når kan jeg få kilometergodtgjørelse ?

Når man benytter privat bil i forbindelse med jobb har man som regel rett på bilgodtgjørelse. Men du må skrive reiseregning, som bl.a. skal inneholde nav, adresse, dato, klokkeslett, formål med reisen, reiserute og eventuelle forklaringer til omkjøringer. Arbeidstaker har rett til bilgodtgjørelse for yrkeskjøring med privatbil, som ikke eies av virksomheten/arbeidsgiver. Dette er det korte svaret – vil du vite mer? Kontakt oss og vi hjelper deg.


Etablering

Hvor lang tid tar det å starte et AS ?

Normalt bruker Brønnyøsundregisterene ca 4–5 dager fra søknaden med vedlegg er inne hos dem, til firmaet er ferdig registrert. Noen ganger tar det 2 dager, andre ganger en uke. Da har man på forhånd fått utarbeidet nødvendige papirer – hos oss tar det et par timers tid når man sender inn et fullstendig skjema på siden vår. Så må banken bekrefte innskuddet av aksjekapital, noe de gjør raskt i Altinn. Så, oppsummert- regn ca en uke fra du kontakter oss – det kan ta kortere og noen ganger litt lenger.

Kan jeg bruke eiendeler jeg har som aksjekapital ?

Ja, ofte så kan du det. Hvis du har eiendeler som er relativt enkelt å fastslå verdien på, f.eks at du har en nyere takst på det, er det en stor fordel. Revisor hos oss eller andre, må godkjenne dette såkalte tingsinnskuddet. Å starte AS med et slikt tingsinnskudd er mer kostbart enn å starte med kapital, altså penger i banken.

Når firmaet er etablert, er da de 30 000 jeg brukte til aksjekapital låst ?

Nei. Så fort firmaet er registrert i Brønnøysundregistrene vil disse midlene kunne benyttes, f.eks til nødvendige innkjøp i bedriften din.

Kan jeg føre regnskapet selv i starten ?

Ja. Du kan føre regnskapet selv, men vi anbefaler nok at du får med deg en regnskapsfører på laget. Ganske raskt kommer du borti spørsmål som de fleste trenger innspill på, og årsoppgjør og skattemelding er oppgaver som nok ofte må settes bort. Sørg også for å komme igang med et godt skybasert regnskapssystem – det gjør det enklere, mer ryddig og andre kan hjelpe deg mye enklere. De fleste av våre kunder gjør endel oppgaver selv, men overlater annet til oss. Kontakt oss hvis du vil vite mer om hva vi anbefaler våre kunder å gjøre selv.